BIDV và Bộ Công an ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thực hiện Lễ ký kết và công bố triển khai thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hậu cần Kĩ Thuật (HC-KT), Bộ Công An.

BIDV và Bộ Công an ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác toàn diện, BIDV và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng thống nhất nguyên tắc hợp tác là tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với các quy định của pháp luật. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ trong tất cả các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của hai bên đồng thời cùng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ hợp tác theo hướng phát triển lâu dài, bền vững. 

BIDV và Tổng cục Hậu cần - Kĩ thuật cam kết hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính như: Hợp tác triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại; tài trợ dự án cho các đơn vị Cục, Công ty trực thuộc và các Nhà thầu thực hiện các Gói thầu của Tổng cục; hợp tác lĩnh vực truyền thông, an sinh xã hội; hợp tác hỗ trợ cán bộ chiến sĩ về nhu cầu nhà ở, tạo điều kiện cho các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác lâu dài, nâng cao động lực phấn đấu, học tập phục vụ xã hội.

Bên cạnh đó, hai bên đã ký kết các hợp đồng cụ thể với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần kĩ thuật là: Hợp đồng trả lương giữa Cục Quản trị H51, Hợp đồng nguyên tắc cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Việt Nhật. 

Tại Lễ kí, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết: “BIDV xác định Tổng cục Hậu cần Kĩ thuật là đối tác quan trọng, BIDV cam kết tập trung nguồn lực, phát huy những lợi thế của mình về mạng lưới, công nghệ, con người và chất lượng dịch vụ ngân hàng để triển khai tốt nhất các hoạt động hợp tác giữa hai bên”.

Thoả thuận hợp tác toàn diện với Tổng cục hậu cần kĩ thuật, Bộ Công An và BIDV là sự ghi nhận và thực hiện những cam kết của hai bên trong việc khai thác thế mạnh của mỗi bên, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia, phát triển và hội nhập quốc tế.

(TN)