BIDV vay Ngân hàng Phát triển Trung Quốc 200 triệu USD

Ngày 5/11/2015, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) ký kết Hợp đồng tín dụng khoản vay 200 triệu USD, kỳ hạn 05 năm.

BIDV vay Ngân hàng Phát triển Trung Quốc 200 triệu USD

Khoản vay có giá trị lớn, kỳ hạn dài với chi phí hợp lý sẽ giúp BIDV có thêm nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn cho các dự án phát triển kinh tế của Việt Nam. Khoản vay cũng thể hiện sự tín nhiệm của CDB đối với năng lực tài chính và uy tín của BIDV, củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng hàng đầu của hai nước, góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng ngày, tại trụ sở của BIDV, dưới sự chứng kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, BIDV và CDB đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện. Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV và Ông Hồ Hoài Bang, Chủ tịch HĐQT CDB thực hiện việc ký kết.

Theo nội dung Thỏa thuận, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như đồng tài trợ dự án, cấp tín dụng giữa hai bên và cho khách hàng của hai bên, giới thiệu khách hàng và cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho các nhà đầu tư Trung Quốc, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, vốn và kinh doanh ngoại tệ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo và tham gia vào Hiệp hội liên Ngân hàng Trung Quốc ASEAN (CAIBA).

Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Trung Quốc, thành lập tháng 3 năm 1994, với tổng tài sản đạt 1.662 tỷ USD đến cuối năm 2014. CDB đã thực hiện tái cơ cấu trở thành một ngân hàng TMCP và thành lập các công ty con mà CDB sở hữu toàn bộ hoặc đa số vốn, như Công ty kinh doanh vốn CDB và Công ty chứng khoán CDB, tiến tới thành lập một tập đoàn tài chính hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, cho vay, trái phiếu, cho thuê tài chính và chứng khoán. Là một ngân hàng phát triển, CDB đóng vai trò quan trọng trong tài trợ, xây dựng cơ sở hạ tầng, các ngành công nghiệp cơ bản và trụ cột của Trung Quốc, có kinh nghiệm về tài trợ các dự án lớn trong nước và quốc tế.

Việc ký kết thỏa thuận này nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng, đón đầu các cơ hội kinh doanh giữa hai quốc gia trong thời gian tới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào thị trường quốc tế.

(PV)