Bỏ trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn trên 6 tháng

Trong một thông báo hồi chiều ngày 27/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đưa ra thông điệp đồng loạt giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi và cho vay bằng VND - USD. Đáng chú ý, NHNN quyết định sẽ dỡ bỏ trần lãi suất đối với tiền gửi kỳ hạn trên 6 tháng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Điều này cũng được Phó thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến khẳng định tại Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm của Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng nay. Phó Thống đốc cũng cho biết thêm: Đợt giảm lãi suất lần này là giới hạn điều chỉnh cuối cùng, vì lạm phát khoảng 7% trong khi lãi suất đã giảm về 7%, việc tiếp tục giảm lãi suất nữa hay không còn phụ thuộc nhiều vào việc kiểm soát lạm phát.
 
Lý giải nguyên nhân đợt giảm lãi suất lần này, NHNN cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện, thị trường tiền tệ ổn định, lãi suất huy động và cho vay của hệ thống TCTD tiếp tục giảm, lãi suất thị trường liên ngân hàng ổn định ở mức thấp. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất-kinh doanh còn gặp khó khăn do sức mua của thị trường vẫn ở mức thấp, khả năng hấp thụ vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp còn hạn chế.
 
Trên cơ sở đó, để kiểm soát lãi suất huy động và cho vay ở mức hợp lý nhằm góp phần ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản suất - kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; hôm nay, NHNN đã chính thức ban hành các Thông tư điều chỉnh lãi suất có hiệu lực kể từ ngày mai - 28/6.
 
Cụ thể, tại Thông tư 15/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 quy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 2%/năm xuống 1,2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 06 tháng giảm từ 7,5% xuống 7%; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 06 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 8%/năm xuống 7,5%/năm. Đáng chú ý, NHNN đã quyết định dỡ bỏ trần lãi suất đối với tiền gửi kỳ hạn trên 6 tháng bằng việc quy định lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên sẽ do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.
 
Còn tại Thông tư 14/2013/TT-NHNN quy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, các nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) giảm từ 0,5%/năm xuống 0,25%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú giảm từ 2%/năm xuống 1,25%/năm.
 
NHNN cũng yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng VND và USD tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của NHNN. Nghiêm cấm TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này (Thông tư số 14/2013/TT-NHNN).
Đối với lãi suất tiền gửi bằng VND và USD có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Thông tư số 14/2013/TT-NHNN và 15/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Thông tư này.
 
(T.Hương)