Cần chuyển sang hệ thống thẻ Chip để ngăn ngừa tình trạng giả mạo thẻ thanh toán

Thời gian gần đây xảy ra vụ việc người Việt Nam đứng tên thành lập công ty, ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với một số ngân hàng, sau đó sử dụng thẻ giả thanh toán qua các máy chấp nhận thanh toán thẻ để rút tiền, tư lợi cá nhân (chủ yếu là giao dịch thanh toán thẻ quốc tế). 

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Để phòng chống việc thanh toán thẻ quốc tế giả mạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thực hiện phòng, chống việc thanh toán thẻ quốc tế giả mạo.  

Để chủ động ngăn ngừa hành vi trên, NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ, kiểm tra, rà soát các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ (tập trung vào các đơn vị hoạt động trong thời gian ngắn, 01 - 02 tháng); tăng cường kiểm tra và giám sát các quy trình thanh toán thẻ (đặc biệt là thẻ quốc tế) phát sinh tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ.

Khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ thì các đơn vị cần chủ động phối hợp cơ quan công an để có biện pháp xác minh, xử lý và báo cáo kịp thời NHNN. Các đơn vị phải rà soát các điều kiện, thủ tục phát triển đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ; tiến hành phân loại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ để khoanh vùng rủi ro, tăng cường các biện pháp giám sát và chú trọng đào tạo cho nhân viên trong việc nhận biết, đánh giá độ tin cậy của các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trước khi ký kết hợp đồng.

Các đơn vị cần phổ biến, thông báo đến từng nhân viên trong đơn vị (đặc biệt các nhân viên giao dịch) về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm thẻ để qua công tác nghiệp vụ có thể phòng ngừa, phát hiện, tố giác các dấu hiệu tội phạm.

NHNN cũng yêu cầu phải khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống thẻ Chip để ngăn ngừa tình trạng gian lận, giả mạo thẻ đang gia tăng hiện nay nhằm giảm thiểu những rủi ro, tổn thất cho các bên khi tham gia giao dich thẻ. Áp dụng các giải pháp công nghệ bảo mật tiên tiến đối với hệ thống thanh toán thẻ. Phải tăng cường phổ biến cho khách hàng bằng các hình thức cảnh báo, nhắc nhở thích hợp tại ATM/POS để khách hàng đề cao cảnh giác, tham gia phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.

Với chi nhánh NHNN tại các địa phương, NHNN cũng lưu ý việc phải tăng cường kiểm tra, theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động, an ninh, an toàn của hệ thống ATM/POS trên địa bàn, nắm bắt thông tin về phương thức, thủ đoạn phạm tội và kịp thời chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc phòng, chống tội phạm thẻ. Đồng thời, báo cáo kịp thời NHNN khi phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ…

(HTH)