Cần sớm có gói sản phẩm tín dụng nông nghiệp hiệu quả

Agribank tiếp tục bám sát chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động Ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014, trong đó có giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Phó Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Tiến Đông, tính đến 28/02/2014 dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Agribank là 376.058 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 71,7%/ tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank, tốc độ tăng trưởng  đạt gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay từ ngày 18/3, Agribank tiếp tục triển khai lãi suất cho vay mới theo mặt bằng do NHNN chỉ đạo đối với 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp và và nhỏ...). Cụ thể, sau khi giảm 1%/năm, lãi suất cho vay của Agribank hiện là 8%/năm.Riêng cho vay ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tối đa là 7%/năm.  Agribank sẽ lựa chọn một  số chương trình trọng điểm  để hạ lãi suất 7%/năm. Việc hạ lãi suất vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đồng thời tạo cơ hội cho khách hàng có thể mở rộng đầu tư theo chiều sâu để nâng cao chất lượng chế biến... tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, hạ giá thành đầu vào, chế biến tiêu thụ xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong quá trình cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn cũng còn nhiều bất cập. Do đó, NHNN cần sớm đưa ra các gói sản phẩm tín dụng nông nghiệp như cho vay theo chuỗi liên hoàn từ khâu sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ, chế biến...Bởi thực tế, ngành nông nghiệp sản xuất theo thời vụ, chu kỳ cây… còn tín dụng theo cơ cấu nguồn vốn, số lượng vốn. Có trường hợp chưa đến kỳ thu hoạch thì NH đã thu nợ, khiến người nông dân phải bán lúa non hoặc vay lãi cao để trả nợ.

(HTH)