Cần thiết kế gói sản phẩm tín dụng nông nghiệp mới

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có cuộc họp đầu tiên triển khai tín dụng ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp theo các mô hình mới.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN cho biết: NHNN sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ để khuyến khích các TCTD đẩy mạnh đầu tư tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. NHNN sẽ tích cực nghiên cứu và triển khai các gói sản phẩm tín dụng mới. Tuy nhiên, việc triển khai được “gói sản phẩm” tín dụng nông nghiệp cần có thời gian với các quy định chi tiết. Hiện nay, một trong những vướng mắt là người nông dân vẫn còn hạn chế về quản lý tài chính, tài sản đồng thời các cần hàng vẫn còn e ngại nhất định trong lĩnh vực này, nếu cho vay không có tài sản thế chấp. Để có chính sách tín dụng hiệu quả phải có quy hoạch từng nhóm ngành, từng vùng sản xuất cụ thể; có sự liên kết từ đầu vào tới đầu ra, khi đó tín dụng sẽ bền vững, thậm chí không cần thế chấp ngân hàng vẫn có thể cho vay. Tín dụng cũng sẽ hướng tới thực hiện các chủ trương về mô hình sản xuất lớn, liên kết dồn điền đổi thửa, cánh đồng mẫu lớn...

Cụ thể, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cũng cho biết thêm: Tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại TPHCM trong năm 2014 sẽ tập trung vào nông nghiệp áp dụng công nghệ cao và chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao chất lượng hàng hóa, tính cạnh tranh của sản phẩm.

Dự kiến dư nợ tín dụng trong lĩnh vực này sẽ tăng 70% - 85% so với năm 2013, tương đương với mức vốn khoảng 35.000 tỷ đồng - 37.000 tỷ đồng so với mức 20.000 tỷ đồng năm ngoái. Hiện lãi suất cho vay đối với tín dụng nông nghiệp không quá 9%/năm và NHNN đang khuyến khích các ngân hàng giảm lãi suất trong thời gian tới xuống 7% - 8%/năm ngắn hạn và 8% - 9%/năm trung và dài hạn. Trong khi đó, nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2014 mới đây, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét khả năng điều chỉnh giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và lạm phát; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình cho vay thí điểm phục vụ cho phát triển nông nghiệp, trong đó ưu tiên các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp, các mô hình sản xuất áp dụng khoa học và công nghệ cao, các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

(HTH)