Chấn chỉnh cho vay mới trả nợ trước hạn

(eFinance Online) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành công văn về việc chấn chỉnh cho vay mới trả nợ trước hạn và/hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD dừng thực hiện việc cho vay mới trả nợ trước hạn và/hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn (rollover) tại TCTD đúng theo nội dung chỉ đạo tại công văn số 7059/NHNN-TTGSNH ngày 26/9/2014 của Thống đốc NHNN.

Cụ thể,  các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện thu hồi toàn bộ nợ gốc và lãi khi hết thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng với khách hàng, không được tái tục toàn bộ hoặc một phần khoản nợ gốc đã cho vay.

Trường hợp khoản vay tuần hoàn đã thực hiện, TCTD phải thỏa thuận với khách hàng để điều chỉnh hợp đồng đảm bảo phù hợp với quy định nêu trên.

Thống đốc NHNN cũng giao giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội và Tp.HCM thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp cho vay sai quy định và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian qua đối với việc cho vay mới để trả nợ trước hạn và/hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn.

(T.N)