Chấp thuận cho NAB mở thêm chi nhánh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 5863, 5864, 5865, 5866, 5867/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị mở chi nhánh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bến Tre và Đồng Nai của Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, NAB được mở chi nhánh Ninh Thuận với tên gọi và địa chỉ như sau: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận; Tên viết tắt: Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận; Địa chỉ: 386 và 596 đường Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Chi nhánh Lâm Đồng với tên gọi và địa chỉ như sau: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - Chi nhánh Lâm Đồng; Tên viết tắt: Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Lâm Đồng; Địa chỉ: 795 Trần Phú, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Chi nhánh Vũng Tàu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tên gọi và địa chỉ như sau: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - Chi nhánh Vũng Tàu; Tên viết tắt: Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Vũng Tàu; Địa chỉ: 83 Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi nhánh Bến Tre với tên gọi và địa chỉ như sau: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - Chi nhánh Bến Tre; Tên viết tắt: Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bến Tre; Địa chỉ: 206 Hùng Vương, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Chi nhánh Đồng Nai với tên gọi và địa chỉ như sau: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai; Tên viết tắt: Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai; Địa chỉ: 36A, đường Vũ Hồng Phô, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

NAB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với các chi nhánh đã được chấp thuận theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, đồng thời tiến hành khai trương hoạt động các chi nhánh nêu trên trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thống đốc ký các văn bản chấp thuận này.

(HTH)