Chấp thuận cho VCB tăng vốn góp vào Công ty Quản lý Quỹ VCBF

Ngày 18/5/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3382/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) tăng vốn góp vào Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ VCB (VCBF).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc VCB góp thêm 107,1 tỷ đồng vào VCBF, đảm bảo tỷ lệ 51% vốn điều lệ của VCBF trước và sau khi tăng vốn.

NHNN yêu cầu VCB chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn, phát triển vốn đầu tư, đảm bảo hiệu quả đầu tư tại VCBF và an toàn hoạt động của VCB.

(HTH)