Chấp thuận chuyển quỹ tiết kiệm BIDV thành phòng giao dịch

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3370/NHNN-TTGSNH chấp thuận chuyển đổi quỹ tiết kiệm thành phòng giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc chuyển đổi các quỹ tiết kiệm thành phòng giao dịch gồm: Quỹ tiết kiệm Châu Khê, Quỹ tiết kiệm Ba Gia, Quỹ tiết kiệm số 1 Yên Phong thuộc BIDV chi nhánh Từ Sơn tại tỉnh Bắc Ninh, Quỹ tiết kiệm số 3 thuộc BIDV chi nhánh Bỉm Sơn tại tỉnh Thanh Hóa.

NHNN yêu cầu BIDV có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, thông báo lập địa điểm kinh doanh, đăng báo đối với các phòng giao dịch được chấp thuận chuyển đổi từ các quỹ tiết kiệm nêu trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc NHNN về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, BIDV phải khai trương hoạt động phòng giao dịch được chuyển đổi từ quỹ tiết kiệm nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN hết hiệu lực.

(HTH)