Chấp thuận thành lập chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH cho thuê tài chính Chailease

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 1032/NHNN-TTGSNH chấp thuận thành lập chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Chailease.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, chấp thuận đề nghị thành lập chi nhánh tại thành phố Hà Nội của Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Chailease với tên gọi và địa chỉ như sau: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Chailease – Chi nhánh Hà Nội; Tên tiếng Anh: Chailease International Leasing Company Limited – Hanoi Branch; Địa điểm chi nhánh: Tầng 20, Tòa nhà Tháp CEO, lô HH2-1, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Chailease có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với chi nhánh đã được chấp thuận theo quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008 của Thống đốc NHNN. Hoàn tất việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại Hà Nội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Chailease phải khai trương hoạt động chi nhánh nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

Sự tồn tại và phát triển của các công ty cho thuê tài chính trong gần 20 năm qua đã minh chứng cho sức sống của một mô hình. Tuy nhiên, đến giai đoạn này hoạt động cho thuê tài chính rất khó khăn, ảm đạm và bị thu hẹp lại mà nguyên nhân lớn nhất dẫn tới khó khăn hiện nay là do chủ quan trong điều hành của các công ty cho thuê tài chính. Một nguyên nhân khác là mô hình còn mới, chưa lớn nên việc quan tâm về cơ chế cho nó phát triển vẫn chưa kịp thời, chủ yếu là các chính sách nguồn vốn, thuế, thu hồi tài sản đảm bảo... Chính vì thế, để cho thuê tài chính có thể phát triển được, đòi hỏi một cơ chế tốt, rõ ràng, có một bộ máy quản lý kinh nghiệm.

(T.Hương)