Chỉ định BIDV phục vụ Dự án "Kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông"

Tại Quyết định số 3087/QĐ-NHNN ngày 31/12/2013, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ định ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phục vụ Dự án “Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông”do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN chỉ định Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm ngân hàng phục vụ Dự án “Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông” do ADB tài trợ và quản lý theo Hiệp định Vay số 3013-VIE và Hiệp định Tài trợ số 0353-VIE(EF) ký ngày 16/10/2013 giữa đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện ADB.

NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN và Bộ Tài chính; các quy định, hướng dẫn của ADB để phục vụ tốt việc thực hiện Dự án này.

Được biết, Dự án Kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông được ADB tài trợ 410 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (OCR); Chính phủ Australia viện trợ không hoàn lại 134 triệu USD thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAid), được uỷ thác cho ADB quản lý. Mục tiêu của dự án là tăng cường kết nối giao thông khu vực đồng bằng sông Mê Kông và hình thành một đường dẫn từ thành phố Hồ Chí Minh đi về các tỉnh trong khu vực ven biển phía Nam. Thông qua việc xây dựng cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu và xây dựng các tuyến nối trong dự án, sẽ có hàng triệu người dân thuộc 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp được hưởng lợi trực tiếp; tạo việc làm, tăng cường giao thương cho người dân các địa phương. Sau 5 năm thực hiện, Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực và quan trọng cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, hỗ trợ giảm nghèo, củng cố an ninh quốc phòng và tạo tiền đề đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội cho toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nam Bộ của Việt Nam.

(HTH)