Chỉ định Vietinbank phục vụ Dự an Cải thiện nông nghiệp có tưới

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1529/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thống đốc NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam làm ngân hàng phục vụ cho Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” theo Hiệp định Tài trợ (Số hiệu Cr.5352-VN) ký ngày 24/4/2014 giữa đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện WB.

NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN và Bộ Tài chính; các quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện Khoản tín dụng tài trợ cho Dự án này.

Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” có tổng mức đầu tư 210 triệu USD. Trong đó, vốn vay WB là 180 triệu USD, vốn đối ứng là 30 triệu USD. Dự án nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cạnh taranh và giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp có tưới theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Dự án được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020 tại 7 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hoà Bình, Phú Thọ, Hà Giang.

(HTH)