Chính thức sáp nhập Southern Bank vào Sacombank

Ngày 14/9/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Shouthern Bank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó vào giữa tháng 7, tại Đại hội cổ đông bất thường, cổ đông của cả hai ngân hàng đã đồng ý thông qua việc sáp nhập. Trong đó, 93,71% cổ đông Sacombank và 99,88% cổ đông Southern Bank chấp thuận. Tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phần của Southern Bank sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank.

Sau khi sáp nhập, Ngân hàng sáp nhập vẫn giữ tên "Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)" có vốn điều lệ đạt 18.853 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 290.861 tỷ đồng. Sacombank sẽ có mạng lưới hoạt động tăng lên 567 điểm giao dịch ở Việt Nam, Campuchia, Lào với tổng số cán bộ, nhân viên là 15.510 người và khoảng 3,5 triệu khách hàng. Tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ với khách hàng sau sáp nhập vẫn được đảm bảo.

Theo đề án, sau sáp nhập, Sacombank thực hiện sắp xếp, tổ chức theo hướng của một ngân hàng hiện đại, tập trung và chuyên môn hóa cao hơn, tận dụng được hiệu quả nguồn lực tối đa, trong đó hình thành các khối về kinh doanh, quản lý rủi ro, hỗ trợ..., đồng thời áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị doanh nghiệp nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành của ngân hàng.

(Thúy Ngà)