Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết BIDV

Ngày 24/2 (Mùng 6 Tết), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thăm, chúc Tết tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân.Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân.

Theo báo cáo của Phó Tổng giám đốc BIDV Lê Kim Hòa: Đến 31/12/2014, Tổng tài sản trên 655 ngàn tỷ, tăng trưởng 18%; Lợi nhuận trước thuế 6.065 tỷ, tăng trưởng 20%; Các hệ số an toàn đều trong giới hạn cho phép, tỷ lệ nợ xấu giảm dần... BIDV đã bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và Chỉ thị số 01/CT-NHNN của NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những kết quả mà BIDV đã đạt được trong năm 2014 với các chỉ số trong báo cáo tài chính, sản xuất kinh doanh khả quan. "BIDV cần tiếp tục phát huy những kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, cần nghiên cứu hỗ trợ  nông nghiệp và nông thôn là lĩnh vực cần quan tâm, đặc biệt cần tập trung nâng cao hiệu quả xuất khẩu nông sản. Hiện nay, dù Việt Nam có 12 cây con năng suất thuộc loại cao trên thế giới, nhưng vẫn còn hiện tượng giá cả nguyên vật liệu đầu vào cho nông nghiệp bị đẩy ra trong khi sản phẩm đầu ra còn bị ép giá, ảnh hưởng đến đời sống người nông dân, chưa xây dựng được thị trường cạnh tranh tốt trong lĩnh vực nông nghiệp. Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị bộ phận nghiên cứu của BIDV cần có các đề tài nghiên cứu xác định tính cạnh tranh đầu vào đầu ra thị trường nông nghiệp."

(HTH)