Chưa đủ điều kiện để giảm tiếp lãi suất

Truớc câu hỏi liệu lãi suất có nên giảm tiếp không Thống đốc Ngân hàng Nhà nuớc Nguyễn Văn Bình cho rằng bản thân lãi suất đã theo cơ chế thị trường và đang đuợc thị truờng điều chỉnh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, hiện tăng truởng huy động đã xấp xỉ 10%, và đến tháng 9 vừa rồi tăng trưởng tín dụng của chúng ta đã là 7%, như vậy có khoản chênh khoảng 2%. Đến giờ phút này tổng dư nợ trong nền kinh tế so với tổng vốn huy động trong hệ thống ngân hàng đã đạt 89,7%. Thời điểm trước, tỷ lệ này là 126%, tức là chúng ta sử dụng vốn nhiều hơn so với cái chúng ta huy động được, có nghĩa là tiền cung ứng đưa vào đây khá lớn, dẫn đến lạm phát, dẫn đến tăng trưởng tín dụng cao... Đến nay, chỉ trong 3 năm, NHNN đã đưa tỷ lệ này về 89%. Đối với các ngân hàng trên thế giới thì tỷ lệ tín dụng trên tổng nguồn huy động chỉ cao nhất khoảng 70%, còn đối với các ngân hàng lành mạnh chỉ ở mức 40 - 60%, phần dư tiền còn lại ngân hàng mới hoạt động trên thị trường chứng khoán. Do vậy thị trường chứng khoán mới hoạt động được, mới tạo ra cân đối giữa thị trường vốn và thị trường ngân hàng.

"Chỉ với cách điều hành chính sách tiền tệ như này thì chưa cần thị trường chứng khoán phải có những cải cách gì đột biến, chúng ta cũng sẽ thấy thị trường chứng khoán có khởi sắc lên (tuy không nhiều), tăng từ mức trên 300 điểm và đến nay là mức xung quanh 600 điểm. Đấy là do sự điều tiết giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để tạo ra cân đối giữa hai thị trường này" - Thống đốc khẳng định.

Về lạm phát, cá nhân NHNN mong rằng lạm phát sẽ kiềm chế ở mức 6%, tăng trưởng kinh tế sẽ đạt ở mức 6 - 6,2%. Hiện nay, chưa thể chắc chắn về mức lạm phát như trên thì đối với việc giảm lãi suất, NHNN vẫn có định hướng chung, còn bản thân lãi suất hiện nay đã theo cơ chế thị trường điều chỉnh. Hiện chỉ còn lại duy nhất một mức lãi suất là mức lãi suất trần 6 tháng. Nếu đưa mức lãi suất trần này xuống, ví dụ 5% để cho phù hợp với diễn biến lạm phát của năm nay thì kỳ vọng lạm phát sẽ còn ở mức cao hơn. Nếu chính sách không ổn định thì tạo ra sự "chấp chới", tạo ra mất niềm tin của nhân dân. Do đó, NHNN sẽ tiếp tục phân tích và theo dõi sát tình hình, khi các điều kiện cho phép thì sẽ tiến hành giảm lãi suất.

(T.Hương)