Chuyển nhiệm vụ điều hành tỷ giá sang Vụ Chính sách tiền tệ

Theo thông tin mới công bố từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chức năng, nhiệm vụ thị trường và tỷ giá sẽ được chuyển từ Vụ Quản lý ngoại hối sang Vụ Chính sách tiền tệ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thống đốc NHNN cũng đã ký ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách tiền tệ. Theo đó, Vụ Chính sách tiền tệ được sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ và quyền hạn như: Tham mưu, giúp Thống đốc trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thị trường ngoại tệ, quản lý trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Thống đốc trong công tác điều hành tỷ giá và quản lý thị trường ngoại tệ: Quyết định chế độ tỷ giá, cơ chế điều hành tỷ giá, công bố tỷ giá hối đoái; Xây dựng và triển khai các phương án can thiệp thị trường ngoại tệ; Xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển thị trường ngoại tệ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành bản “Báo cáo thường niên của NHNN”…

Trong năm 2013, mặc dù tỷ giá có áp lực tăng ở một số thời điểm nhưng đã nhanh chóng ổn định trở lại nhờ sự phản ứng hết sức nhanh nhạy, kịp thời của NHNN. Đến cuối tháng 12/2013, tỷ giá bình quân liên ngân hàng và tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại (NHTM) tăng 1,3% so với cuối năm 2012, trong phạm vi kiểm soát của NHNN. Về mục tiêu điều hành tỷ giá năm 2014, đại diện NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh tỷ giá hết sức linh hoạt trong năm nay nhưng không quá 2% vừa đảm bảo hỗ trợ cho xuất khẩu, không gây áp lực lên lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

(HTH)