Chuyển vốn giữa 2 chi nhánh NH nước ngoài được tính vào khoản phải đòi

Các giao dịch điều chuyển vốn giữa hai chi nhánh Ngân hàng Bank of Tokyo-Mitsuibishi UFJ (BTMU) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 21 và Thông tư 01. Các hoạt động điều chuyển vốn (tiền gửi, cho vay) giữa hai chi nhánh BTMU được tính vào các khoản phải đòi giữa hai chi nhánh và vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của tài sản "có" rủi ro trong khi tính toán tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tại mỗi chi nhánh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong công văn trả lời Ngân hàng Bank of Tokyo-Mitsuibishi UFJ, Ltd - Chi nhánh Hà Nội (BTMU) về việc thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn GTCG giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước cho biết: Các giao dịch điều chuyển vốn giữa hai chi nhánh BTMU không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 21 và Thông tư 01 nên các giao dịch này không phải tuân theo các quy định tại 02 Thông tư.

Về phạm vi điều chỉnh tài sản "có" rủi ro, khoản 1 Điều 2 Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng quy định: "Khoản phải đòi gồm các tài sản "có" hình thành từ các khoản tiền gửi, cho vay, ứng trước, thấu chi, cho thuê tài chính, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác và các khoản đầu tư chứng khoán". Như vậy, căn cứ quy định trên thì các hoạt động điều chuyển vốn (tiền gửi, cho vay) giữa hai chi nhánh BTMU được tính vào các khoản phải đòi giữa hai chi nhánh.

Căn cứ quy định Tổng tài sản "có" rủi ro tại Thông tư 13 thì tài sản "có" có hệ số rủi ro bằng 20% gồm các khoản phải đòi đối với tổ chức tín dụng khác ở trong nước và nước ngoài. Mục này cũng không có nội dung quy định ngoại trừ các khoản phải đòi giữa hai chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam của cùng một ngân hàng nước ngoài ra khỏi phạm vi tính toán tổng tài sản "có" rủi ro trong khi tính toán tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tại mỗi chi nhánh. Do đó, các khoản phải đòi giữa hai chi nhánh BTMU vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của tài sản "có" rủi ro trong khi tính toán tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tại mỗi chi nhánh.

(T.Hương)