Có cần thiết đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 12% bằng mọi giá?

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, tăng trưởng tín dụng có thể về đích 12% trong năm 3013. Tuy nhiên, tính đến 31/12, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội mới tăng 8,01% so cùng kỳ năm trước, ở Đà Nẵng tăng trưởng tín dụng là 6,43%... Trong khi đó, tại Long An, con số này tăng hơn 13,4% so với thời điểm đầu năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ngân hàng cố đẩy tín dụng cuối năm

Theo NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội, năm 2013, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động tín dụng trên địa bàn cũng gặp khó khăn dù các tổ chức tín dụng (TCTD) đã chú trọng tăng trưởng tín dụng, do đó, đến cuối năm, mức tăng trưởng vẫn ở mức thấp so với mục tiêu của ngành. Hà Nội cũng là địa bàn có dư nợ tín dụng lớn, hiện chiếm khoảng 27,5% tổng dư nợ tín dụng cho vay nền kinh tế của toàn hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, đến 31/12/2013, tổng dư nợ tín dụng của các TCTD trên địa bàn đạt 917.983 tỷ đồng, tăng 8,01% so với 31/12/2012. Trong khi đó, huy động vốn tiếp tục có sự tăng trưởng tốt. Đến 31/12/2013, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 1.034.951 tỷ đồng, tăng 15,39% so với 31/12/2012, chiếm tỷ trọng 28,5% tổng nguồn vốn của cả nước.

Tuy vậy, theo thông lệ, tăng trưởng tín dụng có xu hướng cải thiện nhanh vào nửa cuối năm 2013 khi các TCTD trên địa bàn thực hiện nhiều chính sách tín dụng, tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Theo đó, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 47.769 tỷ đồng, tăng 17,78%; Dư nợ tín dụng đối với DNNVV đạt 287.434 tỷ đồng, tăng 7,82% so với 31/12/2012... Ngoài ra, cơ cấu tín dụng cũng có sự cải thiện khi dư nợ tín dụng trung và dài hạn đã chiếm tới 32,39% so với tổng dư nợ, tăng 12,76% so với 31/12/2012.

Còn tại Đà Nẵng, tính đến hết năm 2013, tổng nguồn vốn huy động của TCTD trên địa bàn ước thực hiện là 55.000 tỷ đồng, tăng 12,39% so với năm 2012. Trong đó, nguồn vốn huy động của khối NHTM Nhà nước và cổ phần Nhà nước chi phối ước thực hiện 19.750 tỷ đồng, giảm 3,33% so với cuối năm 2012, chiếm 35,91% thị phần. Ở xu hướng ngược lại, huy động vốn khối NHTM cổ phần, liên doanh và 100% vốn nước ngoài lại tăng 23,67% với cuối năm 2012, chiếm 64,09% thị phần. Cụ thể, tiền gửi dân cư tăng 11,94% so với năm 2012; tiền gửi tổ chức kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2012. Mặc dù vậy, huy động tăng cao nhưng cho vay ra lại rất thấp, dư nợ cho vay trên địa bàn đến cuối năm 2013 ước thực hiện là 54.000 tỷ đồng, tăng 6,43% so với cuối năm 2012, tăng 1,22% so với tháng trước.

Báo cáo của NHNN tỉnh Long An cho thấy, tính đến cuối năm 2013, dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh đạt 28.734 tỷ đồng, tăng hơn 13,4% so với thời điểm đầu năm; trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ lệ cao nhất, đạt khoảng 8.649 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo của NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Trị, tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 11.285 tỷ đồng, tăng 1.360 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng 13,7% so với cuối năm 2012. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 5.452 tỷ đồng, tăng 662 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng 13,82% so cuối năm 2012 và chiếm tỷ trọng 48,3%/tổng dư nợ; Dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 5.833 tỷ đồng, tăng 698 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng 13,59% so cuối năm 2012 và chiếm tỷ trọng: 51,7%/tổng dư nợ.

Tại Hà Nam, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 8.911 tỷ đồng, tăng 17,45% so với đầu năm; Tổng dư nợ của NHTM, NHCSXH và hệ thống QTD đạt 10.392 tỷ đồng, tăng 20,61% so với đầu năm. Nợ xấu chiếm 0,75%/tổng dư nợ. Tổng dư nợ tín dụng tại Lào Cai đạt 18.188 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm 11,6%.

Không nên "cố" bằng mọi giá

Như vậy, với vài con số từ NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố đã cho thấy phần nào bức tranh tín dụng năm 2013. Điều này cũng được Thống đốc NHNN khẳng định: tính đến ngày 27/12, tín dụng đã tăng trên 11% và việc tăng trưởng tín dụng trong tháng 12 đạt mức 3-4% là điều hoàn toàn bình thường trong nhiều năm nay. Tăng trưởng tín dụng có thể về đích 12% trong năm 3013.

Tuy nhiên, theo ý kiến nhiều chuyên gia kinh tế, không cần thiết cố đặt mục tiêu tín dụng tăng trưởng 12% bằng mọi giá, với bối cảnh nền kinh tế hiện nay thì chỉ cần tăng trưởng 10% đã rất tốt. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cũng chỉ nên đạt ra để mang tính định hướng thay vì coi đó là mục tiêu phấn đấu bằng mọi giá để "đẩy" hoặc khống chế tăng như thời gian qua. Thực tế, trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn, cầu tín dụng thấp như hiện nay, việc các TCTD đẩy cung ra trong khi doanh nghiệp không thể hấp thụ vốn do không đủ điều kiện cho vay sẽ khiến cung - cầu không gặp được nhau. Chính vì thế, ngành Ngân hàng cần tăng chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu thay vì "cố" đẩy cung tín dụng bằng mọi giá.

"Quan trọng nhất đối với tín dụng Việt Nam không phải là con số tăng trưởng mà là chất lượng tín dụng và công tác xử lý nợ xấu, đặc biệt là đừng để cho nợ xấu mới phát sinh. Nếu nới chuẩn tín dụng thì chỉ trong vòng từ 3-6 tháng nợ xấu sẽ tăng lên" - Chuyên gia tài chính - ngân hàng, TS. Vũ Đình Ánh cho biết.

(T.Hương)