Công ty tài chính cổ phần Sông Đà được phép sáp nhập vào Ngân hàng Quân đội

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 9191/NHNN-TTGSNH, chấp thuận nguyên tắc Công ty tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB - MBB), thành lập công ty con trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo văn bản này, NHNN chấp thuận nguyên tắc SDFC sáp nhập vào MB theo Đề án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông MB và Đại hội đồng cổ đông SDFC thông qua.

MB và SDFC có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 19, Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng, trình Thống đốc NHNN.

NHNN cũng chấp thuận nguyên tắc việc thành lập công ty con là công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng của MB đã được Đại hội đồng cổ đông MB thông qua.

MB có trách nhiệm thực hiện thủ tục tiếp theo là đề nghị NHNN chấp thuận thành lập công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng và đáp ứng đầy đủ điều kiện để công ty khai trương hoạt động.

(PV)