Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà sẽ sáp nhập vào MB

Ngày hôm qua (6/10), đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua phương án sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) vào MB và thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà sẽ sáp nhập vào MB
Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua với tỷ lệ nhất trí cao với phương án tăng vốn điều lệ lên 16.311.818.180.000 đồng bằng việc phát hành cổ phiếu MBB để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập SDFC vào MB và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu MBB phát hành (31.181.818 cổ phần) được phân phối cho các cổ đông của các bên như sau: 2,2 cổ phần của SDFC sẽ được hoán đổi ngang bằng 1 cổ phần của MB tại thời điểm phát hành cổ phiếu, tương đương 59.800.000 cổ phần của SDFC của các cổ đông ngoại trừ MB sẽ hoán đổi thành 27.181.818 cổ phần của MB.
 
Bên cạnh đó, 1 cổ phần của cổ đông hiện hữu MB sẽ được nhận bổ sung thêm 0,0025 cổ phần của MB tại thời điểm phát hành cổ phiếu, tương đương 8.800.000 cổ phần của SDFC mà MB sở hữu được hoán đổi thành 4.000.000 cổ phần của MB. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý IV/2015 và thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT MB quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 
MB tham gia tái cơ cấu SDFC nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế đất nước, cũng như mục tiêu phát triển dài hạn của ngân hàng.
 
Sau giao dịch sáp nhập, quy mô vốn điều lệ của MB tăng thêm và giúp cho MB kiện toàn mô hình tập đoàn, hướng tới việc cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói cho khách hàng, góp phần tăng trưởng doanh thu, thu nhập, từ đó tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, đối tác, khách hàng trong tương lai.
 
Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT MB chia sẻ: “Giao dịch sáp nhập với SDFC được tính toán kỹ với sự tư vấn của các công ty tư vấn mua bán sáp nhập có uy tín và nhiều kinh nghiệm, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước. Qua quá trình là cổ đông sáng lập SDFC, MB nắm rõ tình hình hoạt động của SDFC và bên cạnh đó là sự đồng thuận của các cổ đông còn lại trong quá trình triển khai tiếp theo trong giai đoạn hậu sáp nhập. Đây là một lợi thế để đảm bảo cho thương vụ sáp nhập này nằm trong tầm kiểm soát của MB. Hoạt động này cũng nhằm hiện thực hóa Quyết nghị của ĐHCĐ thường niên hồi tháng 4/2015, về việc giao cho HĐQT triển khai mua lại/ mua cổ phần/ nhận sáp nhập với một tổ chức tín dụng khác phục vụ cho mục đích phát triển mảng tín dụng tiêu dùng của MB.
 
Tham dự Đại hội cổ đông, đại diện NHNN đã nhận định: Giao dịch sáp nhập SDFC vào MB đã thể hiện sự quyết tâm lớn của MB đối với chủ trương tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại và các TCTD giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ. Hoạt động này nhận được sự hỗ trợ và quan tâm của NHNN. Bên cạnh những khó khăn, thách thức khi thành lập một công ty mới, thì MB sẽ có cơ hội mở rộng mạng lưới khách hàng, kiện toàn mô hình tập đoàn tài chính đa năng. Nhìn về dài hạn, triển vọng của lĩnh vực tài chính tiêu dùng là rất lớn.
 
(PV)