Đã có 15 NHTM tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở

Sau khi Nghị quyết số 61/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đi vào đời sống, đến nay có 15 ngân hàng thương mại tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ngày 21/8/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho 10 ngân hàng thương mại cổ phần tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Như vậy đến nay có 15 ngân hàng thương mại tham gia cho vay theo chương trình này, bao gồm:

1. Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

2. Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam;

3. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam;

4. Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long;

5. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

6. Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt;

7. Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng;

8. Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam;

9. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn;

10. Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.

11. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội;

12. Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á;

13. Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á;

14. Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng;

15. Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông;

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại có tên trong danh sách thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở  theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng hướng dẫn triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ.

(HTH)