Đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng gói hỗ trợ nhà ở

Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến hết tháng 1/2014, các ngân hàng đã cam kết cho 2.246 khách hàng vay với tổng số tiền đạt 2.324,3 tỷ đồng. Trong đó, đã giải ngân cho 2.218 khách hàng, đưa tổng dư nợ lên 1.068,5 tỷ đồng (khoảng 3,3%), tăng 32,7% so với cuối tháng 12/2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Với khách hàng cá nhân, các ngân hàng đã cam kết cho 2.231 khách hàng cá nhân vay với tổng số tiền 801,6 tỷ đồng. Trong đó, đã giải ngân theo tiến độ cho 2.208 khách hàng với dư nợ 533,7 tỷ đồng. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cam kết cho 754 khách hàng vay với số tiền 249,8 tỷ đồng, đã giải ngân cho 754 khách hàng với dư nợ 153,4 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cam kết cho 559 khách hàng vay với số tiền 225 tỷ đồng, đã giải ngân cho 559 khách hàng với dư nợ 148,7 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cam kết cho 690 khách hàng vay với số tiền 281,6 tỷ đồng, đã giải ngân cho 690 khách hàng với dư nợ 192,4 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cam kết cho 149 khách hàng vay với số tiền 45,3 tỷ đồng, đã giải ngân cho 149 khách hàng với dư nợ 31,4 tỉ đồng. Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long: Cam kết cho 79 khách hàng vay với số tiền 21,2 tỷ đồng, đã giải ngân cho 56 khách hàng với dư nợ 7,7 tỷ đồng.

Với khách hàng doanh nghiệp, NHNN đã xác nhận đăng ký của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được ký hợp đồng tín dụng với 15 doanh nghiệp với tổng số tiền cam kết 1.501 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,7% tổng nguồn vốn hỗ trợ nhà ở dành cho doanh nghiệp. Trong đó, đã giải ngân cho 10 doanh nghiệp (11 dự án) với số tiền là 534,8 tỷ đồng.

Riêng tháng 01/2014, NHNN đã xác nhận việc đăng ký cho vay hỗ trợ nhà ở bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN đối với 03 dự án, nâng tổng số dự án được xác nhận lên 16 dự án. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Vinatex vay 60 tỷ từ BIDV xây nhà tại Khu CN Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Công ty CP đầu tư Dệt sợi Đam San, vay 85 tỷ đồng từ BIDV xây nhà tại Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bỉnh, tỉnh Thái Bình. Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm, vay 118 tỷ đồng từ BIDV xây nhà tại Phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

(HTH)