Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2016

(eFinance Online) -Ngày hôm qua (24/4), tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016.
Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2016

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tài chính; Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016; Thành lập công ty con của BIDV...

Quy mô tổng tài sản đến 31/12/2015 của BIDV đạt gần 851 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với đầu kỳ, trở thành Ngân hàng TMCP có quy mô dẫn đầu thị trường. Bên cạnh đó, BIDV nằm trong Top 6 các công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành đến thời điểm 31/12/2015 là hơn 3,4 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu BID đạt hơn 70 ngàn tỷ đồng, tăng 90% so với mức vốn hóa đầu năm 2015.

Hiện nay, BID vẫn đang nằm trong top 10 cổ phiếu có vốn hóa dẫn đầu thị trường, chiếm hơn 6% tổng mức vốn hóa toàn thị trường. Nguồn vốn huy động đạt 790.580 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm trước, cao hơn mục tiêu đã được ĐHĐCĐ giao (tăng 16,5%).  Dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 806 ngàn tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 622 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 22,3% so với cuối năm trước. Chất lượng tín dụng được kiểm soát quyết liệt và chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh còn 1,68%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu tối đa do ĐHĐCĐ năm 2015 đặt ra (<3%). Lợi nhuận trước thuế đạt 7. 473 tỷ đồng, tăng 18,67% so với năm trước,. Các chỉ tiêu về cơ cấu, tỷ lệ an toàn hoạt động về cơ bản đều đáp ứng mục tiêu kế hoạch: ROA, ROE lần lượt đạt 0,79% và 15,5%. Hệ số CAR đạt trên 9%, đảm bảo chỉ tiêu an toàn thanh khoản, giới hạn đầu tư theo quy định của NHNN. BIDV cũng đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2014 theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, theo đó thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10,2%/cổ phiếu.

Trong Quý I/2016, các chỉ tiêu quy mô hoạt động tiếp tục tăng trưởng ổn định ngay từ đầu năm và đến hết Quý I dư nợ tổ chức, cá nhân tăng trưởng 4,3%, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động đạt gần 4%, tổng tài sản đạt trên 867 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần 2%, duy trì là Ngân hàng TMCP có quy mô đứng đầu thị trường. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ, tăng trưởng trên 3% so với cùng kỳ, hoàn thành 24% kế hoạch năm.

Tại ĐHĐCĐ của BIDV đã thông qua các nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Kim Thanh kể từ ngày 01/4/2016, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Đào Nguyên kể từ ngày 01/5/2016 (nghỉ hưu theo chế độ).

Đồng thời ĐHĐCĐ thông qua một số nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 2016, cụ thể: nguồn vốn huy động tăng trưởng 21-22%; dư nợ tín dụng tăng trưởng 18%, lợi nhuận trước thuế: 7.900 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, phấn đấu dưới 2%; tỷ lệ chi trả cổ tức trên 7%.

(T.N)