Đạt mục tiêu lạm phát: Lãi suất cho vay có thể giảm thêm 1-2%

Lãi suất huy động VND trong tuần từ 9/6 - 13/6/2014 có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước, trong khi đó, lãi suất cho vay VND vẫn tiếp tục ổn định.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Lãi suất huy động VND: có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước. Một số NHTM Nhà nước như Ngân hàng TMCP Công thương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương đã điều chỉnh giảm 0,1-0,5%/năm lãi suất huy động ở một số kỳ hạn dưới 12 tháng. Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi  không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và có kỳ hạn dưới 6 tháng; 6-7,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng 7,5-8,3%/năm.

Còn lãi suất huy động USD phổ biến về mức trần quy định của NHNN là 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.

Lãi suất cho vay bằng VND tiếp tục ổn định. Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7-8%/năm, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9-10%/năm đối với ngắn hạn; 10,5-12%/năm đối với trung và dài hạn. Một số NHTM tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6-7%/năm.

Hiện lãi suất cho vay USD vẫn phổ biến ở mức 3-7%/năm, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-6%/năm, 5,5-7%/năm đối với trung và dài hạn.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước- NHNN), nếu lạm phát đạt mục tiêu cả năm 6 - 7%, thì các tổ chức tín dụng sẽ có thể hạ lãi suất cho vay thêm 1-2%/năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, NHNN chưa có chủ trương hạ thêm trần lãi suất huy động.

Lãi suất cho vay phổ biến của TCTD đối với khách hàng cụ thể như sau:

                                                                                                                 Đơn vị: %/năm

Nhóm NHTM

Đối tượng

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

 

NHTM

Nhà nước

 

 

VND:

- Sản xuất kinh doanh thông thường

9,0-10,0

10,5-11,5

- Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao   

 

7,0-8,0

 

 

10,0-11,0

USD:

3,0-4,5

5,5-6,5

NHTM

cổ phần

VND:

- Sản xuất kinh doanh thông thường

 

 

9,5-10,0

 

 

11,0-12,0

- Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao   

 

 

8,0

 

10,0-12,0

USD:

4,5-6,0

6,0-7,0

(HTH)