Đấu thầu thành công 2.000 lượng vàng

Hôm nay, ngày 28/3/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng đầu tiên.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, tổng khối lượng trúng thầu là 2.000 lượng với giá trúng thầu là 43.810.000 đồng/lượng.

Tổng số thành viên trúng thầu là 2/21 tổ chức tham gia đấu thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Quy trình đấu thầu được thực hiện thông suốt, đúng quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18/3/2013 của Thống đốc NHNN ban hành Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy thông qua việc đấu thầu bán vàng miếng, NHNN đã thực hiện tăng cung vàng miếng trên thị trường và tham gia thị trường với tư cách người mua bán cuối cùng. Trên cơ sở đánh giá, phân tích diễn biến của thị trường vàng, NHNN sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng miếng trong thời gian tới để tăng cung vàng miếng nhằm bình ổn thị trường vàng theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ.

(HTH)