Đẩy mạnh cho ngư dân vay tiền phát triển khai thác hải sản xa bờ

Ngày 27/5/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3778/NHNN-TD gửi các ngân hàng thương mại (NHTM) về việc đẩy mạnh việc triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các NHTM tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc triển khai Nghị định số 67 của Chính phủ. Chỉ đạo chi nhánh, phòng giao dịch niêm yết công khai điều kiện vay vốn, danh mục hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ và thông báo kết quả cho chủ tàu.

Văn bản cũng nêu rõ, chủ tàu và NHTM thỏa thuận về thời gian vay vốn phù hợp với khả năng trả nợ của chủ tàu theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014 của NHNN. Thời hạn vay vốn có thể trên 11 năm nhưng thời gian được Nhà nước hỗ trợ lãi suất không quá 11 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng.

Mức cho vay đối với các chủ tàu do NHTM xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế của chủ tàu nhưng không vượt quá mức vay tối đa quy định tại Nghị định 67.

Ngoài ra, NHTM và chủ tàu thỏa thuận kế hoạch giải ngân nguồn vốn vay và vốn đối ứng phù hợp với tiến độ đóng mới, nâng cấp tàu trên cơ sở chủ tàu phải đảm bảo đầy đủ nguồn vốn đối ứng khi tham gia vào phương án/dự án đóng mới, nâng cấp tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ, tàu khai thác hải sản xa bờ.

(HTH)