Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu trước hạn

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công ty Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) đã mua được 143.800 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng (nợ xấu) và để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2015 đưa nợ xấu xuống dưới 3%, VAMC tiếp tục mua nợ xấu từ các TCTD, triển khai công tác xử lý nợ, phối hợp triển khai thẩm định hồ sơ, phân tích và đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp nhất.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 15/6/2015, VAMC đã duyệt mua 28.194 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, lũy kế từ khi hoạt động đến nay, VAMC đã mua được 143.800 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng; góp phần hỗ trợ các TCTD giảm dư nợ xấu; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, tiếp cận được vốn vay của TCTD.

Trước đó, ngay từ thời điểm đầu năm 2015, thông qua việc ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường xử lý nợ xấu của TCTD, Thống đốc NHNN cũng đã giao chỉ tiêu bán nợ xấu cho VAMC tới cụ thể các ngân hàng. Theo đó, đảm bảo đến ngày 30/6/2015 phải xử lý được tối thiểu 60% số nợ xấu phải xử lý theo kế hoạch năm 2015, riêng chỉ tiêu bán nợ xấu cho VAMC phải đạt không dưới 75% tổng số nợ xấu dự kiến bán cho VAMC cả năm 2015 để đến cuối năm đưa nợ xấu về mức dưới 3% tổng tài sản có được phân loại.

Mới đây, tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã khẳng định việc xử lý nợ xấu là nhiệm vụ của toàn ngành ngân hàng, trong đó, VAMC là kênh rất quan trọng hỗ trợ các NHTM trong vấn đề xử lý nợ xấu. Cụ thể, các NHTM phải phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đúng và tích cực bán nợ cho VAMC. 

“Hạn chót đến tháng 9 phải đưa được nợ xấu về dưới 3%. Đây là nhiệm vụ chính trị của ngành mà từ trước tới giờ chúng ta đã nói là chúng ta làm, đã làm và phải làm được”, Thống đốc Bình lưu ý các đơn vị và các ngân hàng.

(HTH)