Để thu hẹp khoảng cách giá vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chính thức đưa ra ý kiến về các giải pháp thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Về chuẩn bị vàng miếng can thiệp thị trường, NHNN đã tổ chức thực hiện phương án tạm xuất vàng phi SJC, tái nhập vàng nguyên liệu tiêu chuẩn quốc tế nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi vàng phi SJC thành vàng SJC, đáp ứng nhu cầu chi trả vàng SJC cho người dân của các TCTD.

Về bản chất, phương án tạm xuất - tái nhập là việc cho phép các TCTD đổi vàng miếng phi SJC thành vàng nguyên liệu tiêu chuẩn quốc tế bằng cách xuất khẩu vàng phi SJC và nhập khẩu vàng nguyên liệu tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng xuất - nhập cân bằng và toàn bộ chi phí thực hiện do các tổ chức tín dụng tự trang trải. Việc thực hiện phương án này nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm định, gia công vàng miếng phi SJC thành vàng miếng SJC, khắc phục được “điểm nghẽn” về tiến độ kiểm định của công ty SJC. Nếu không thực hiện phương án tạm xuất, tái nhập nêu trên thì Công ty SJC sẽ phải mất tới 6 tháng mới có thể hoàn thành việc kiểm định, gia công lượng vàng miếng phi SJC có nhu cầu chuyển đổi.

Số lượng vàng tạm xuất, tái nhập này chính là vàng miếng phi SJC của các TCTD đang giữ của người dân. NHNN đã thực hiện kiểm tra tồn quỹ thực tế số vàng này tới 2 lần (trước khi trình Chính phủ cho phép thực hiện phương án tạm xuất - tái nhập cũng như trước khi thực hiện việc xuất khẩu).

Theo NHNN, việc thực hiện phương án đổi vàng miếng phi SJC thành vàng nguyên liệu tiêu chuẩn quốc tế nêu trên  không làm phát sinh nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu vàng và do vậy không tạo áp lực lên thị trường ngoại tệ, không gây ra biến động  về tỷ giá. Toàn bộ lượng vàng nguyên liệu tiêu chuẩn quốc tế nhập khẩu về được sản xuất thành vàng miếng SJC để đáp ứng nhu cầu chi trả vàng cho người dân tại các tổ chức tín dụng và các đơn vị này không được phép thu bất kỳ loại phí nào khi chi trả vàng này cho dân.

Như vậy, với biện pháp này, NHNN đang kỳ vọng sẽ có tác dụng tích cực đến thị trường vàng, giúp giảm đáng kể chênh lệch giữa giá vàng trong nước và và quốc tế, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân.

(HTH)