Đến 2020, Việt Nam có 70% dân số trưởng thành có tài khoản ngân hàng

(eFinance Online) - Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn ngành về việc thực hiện “Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế” tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg, ngày 5/9/2016, của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đề án 1726 của Thủ tướng chính phủ đề cập đến 3 vấn đề xuyên suốt từ mục tiêu đến các giải pháp cần phải đạt được là: gia tăng kênh cung ứng DVNH; gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm DVNH, thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận đối với người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đối với người nghèo; gia tăng về mức độ sử dụng DVNH đối với người dân và doanh nghiệp.

Đề án 1726 xác định rõ mục tiêu tổng quát, 8 mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2020: 70% dân số trưởng thành có tài khoản tại các ngân hàng; Có ít nhất 20 CN, PGD/100.000 dân số trưởng thành; Khoảng 30.000 máy ATM (40 máy/100.000 dân số trưởng thành); 300.000 POS (400 POS/100.000 dân số trưởng thành); Có khoảng 15% số CN &PGD của NHTM mở tại địa bàn nông thôn; Khoảng 35-40% người trưởng thành ở nông thôn có tiết kiệm TCTD; Khoảng 50-60% DNNVV đang hoạt động tiếp cận tín dụng; Tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng…

NHNN cho rằng, Đề án 1726 đã đề ra 7 nhóm giải pháp rất đồng bộ, toàn diện và cụ thể. Tuy nhiên, qua 7 nhóm giải pháp có thể thấy để nâng cao khả năng tiếp cận DVNH cho nền kinh tế bên cạnh sự nỗ lực của toàn ngành ngân hàng thì rất cần sự vào cuộc, phối kết hợp của bộ ngành khác.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tổ chức tín dụng; lãnh đạo chi nhánh tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố tại 64 điểm cầu trực tuyến đã trao đổi nội dung về phát triển dịch vụ ngân hàng, nhất là sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi tín dụng, gắn liền với đó là các cơ chế về bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn trong cung cấp dịch vụ của các ngân hàng thương mại; Phát triển kênh cung ứng sản phẩm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức tài chính vi mô, Quỹ tín dụng nhân dân; cải tiến chính sách, quy trình, đơn giản hóa thủ tục, thiết kế sản phẩm đơn giản dễ tiếp cận đối với người dân và doanh nghiệp…

(P.V)