Điều chỉnh tăng vốn vay dự án thí điểm của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 1277/NHNN-TD, chấp thuận điều chỉnh tăng vốn vay đối với dự án tham gia chương trình cho vay thí điểm của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, NHNN chấp thuận cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh An Giang được điều chỉnh mức cho vay đối với dự án thuộc chương trình cho vay thí điểm của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang từ 72 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, trên cơ sở tổng vốn đầu tư của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang điều chỉnh lên mức 135 tỷ đồng.

NHNN chi nhánh tỉnh An Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh An Giang thực hiện cho vay thí điểm đối với doanh nghiệp theo đúng các nội dung đã quy định tại Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 của Thống đốc NHNN.

(HTH)