Điều chỉnh thời gian hoạt động Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 8169/NHNN-CNTH về việc điều chỉnh thời gian hoạt động Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo văn bản này đối với ngày làm việc bình thường: Thời gian hoạt động của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng giữ nguyên như quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-NHN ngày 11/6/2013, cụ thể: Thời điểm Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng thực hiện kiểm tra kỹ thuật và khởi tạo dữ liệu bắt đầu ngày làm việc là 8 giờ của ngày làm việc; thời điểm ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị thấp là 16 giờ của ngày làm việc; thời điểm ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ của ngày làm việc; thời điểm Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng thực hiện quyết toán bù trừ các khoản giá trị thấp bắt đầu từ 16 giờ 10 phút của ngày làm việc; thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày, đối chiếu, xác nhận số liệu bắt đầu từ 17 giờ 15 phút của ngày làm việc.

Đối với 2 ngày làm việc cuối tháng: Thời điểm Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng thực hiện kiểm tra kỹ thuật và khởi tạo dữ liệu bắt đầu ngày làm việc là 8 giờ của ngày làm việc; thời điểm ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị thấp là 17 giờ của ngày làm việc; thời điểm ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ 45 phút của ngày làm việc; thời điểm Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng thực hiện quyết toán bù trừ các khoản giá trị thấp bắt đầu từ 17 giờ 10 phút của ngày làm việc; thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày, đối chiếu, xác nhận số liệu bắt đầu từ 18 giờ của ngày làm việc.

Đối với thời điểm cuối năm và các dịp nghỉ lễ kéo dài, căn cứ vào nhu cầu thanh toán và hoạt động thực tế, Ban điều hành có văn bản hướng dẫn cụ thể về thời gian hoạt động của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Thời gian hoạt động Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng nêu trên được áp dụng kể từ ngày 27/11/2015. 

(PV)