Định vị hệ thống ngân hàng sau tái cơ cấu

Viện kinh tế Việt Nam và Báo điện tử Diễn đàn đầu tư (Bizlive) vừa tổ chức Hội thảo " Định vị hệ thống ngân hàng sau tái cơ cấu" với mục tiêu đánh giá về quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng trong gần 4 năm qua.

Định vị hệ thống ngân hàng sau tái cơ cấu

Tái cấu trúc nền kinh tế là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng là một trong những nội dung trọng tâm để cùng với tái cơ cấu đầu tư công, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chương trình cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng đã thu hút được nhiều kết quả quan trọng và đạt được mục tiêu cơ bản đề ra: Lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các tổ chức tín dụng, cải thiện mức độ an toàn, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, nâng cao trật tự kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng.  

Trong gần 4 năm tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng đã giảm được 17 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua sát nhập, hợp nhất, giải thể, rút giấy phép hoạt động. Các tổ chức tín dụng yếu kém đã được kiểm soát và tái cơ cấu theo phương án phù hợp của Chính phủ và quy định của pháp luật. Nợ xấu từng bước được giải quyết hiệu quả, đến thời điểm cuối tháng vừa qua ngành Ngân hàng về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu xử lý nợ xấu đề ra với trên 90% tổng số nợ xấu xác định tại tháng 9/2012 đã được xử lý và tỷ lệ nợ xấu đạt mức dưới 3%.

Đặc biệt, khuôn khổ pháp lý, chuẩn mực an toàn về hoạt động ngân hàng đã được hoàn thiện một bước, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Hệ thống quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ của các tổ chức tín dụng được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá, quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực và rõ rệt, hệ thống ngân hàng đã thoát khỏi nguy cơ đỗ vỡ và góp phần giúp nền kinh tế trụ vững trước những tác động tiêu cực của quá trình hội nhập, nâng cao niềm tin của xã hội đối với hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục xử lý, sự phối hợp của các bộ, ngành và tái cơ cấu của các lĩnh vực khác của nền kinh tế, nhất là việc tái cơ cấu các doanh nghiệp, sự hỗ trợ về thuế của Chính phủ...

Tại Hội thảo, các chuyên gia tài chính - ngân hàng cũng có nhiều tham luận và ý kiến nhận định về quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua. Nhìn chung, các ý kiến tham luận đều đánh giá quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đã đúng hướng, đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng cao niềm tin của xã hội đối với hệ thống ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo thông lệ quốc tế, định vị hệ thống ngân hàng Việt Nam đã tốt hơn nhiều so với 4 năm trước đây. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp tiếp tục tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.

(T.N)