Đổi 5 quỹ tiết kiệm SaigonBank thành phòng giao dịch

Ngày 12/3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 99001442/NHNN-TTGSNH chấp thuận chuyển đổi quỹ tiết kiệm thành phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaigonBank).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, SaigonBank được chấp thuận đề nghị thành lập 05 phòng giao dịch trên cở sở chuyển đổi 05 quỹ tiết kiệm thành: Phòng giao dịch Đức Giang (thành lập trên cơ sở chuyển đổi Quỹ tiết kiệm Đức Giang) tại địa chỉ số 178 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Phòng giao dịch Quan Hoa số 161 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Phòng giao dịch Mai Dịch số 41 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Phòng giao dịch Kim Tân số 077 đường Nguyễn Du, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Phòng giao dịch Bắc Phan Thiết số 141 Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

SaigonBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, thông báo lập địa điểm kinh doanh, đăng báo đối với các phòng giao dịch được thành lập nêu trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

NHNN yêu cầu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, SaigonBank phải khai trương hoạt động các phòng giao dịch được chấp thuận thành lập nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

(HTH)