Dư nợ cho vay của Agribank đã tập trung cho nông nghiệp

Dư nợ cho vay của Agribank đã được điều chỉnh mạnh về cơ cấu để tập trung cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn đạt 320.075 tỷ đồng, tăng  37.082 tỷ đồng so với cuối năm 2011 với  tốc độ tăng 13,1%, chiếm tỷ trọng gần 70% tổng dư nợ cho vay.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, dư nợ cho vay theo các chương trình của Agribank đều tăng trưởng tốt như: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản 23.931 tỷ đồng, tăng 3.419 tỷ đồng (16,8%) so với cuối năm 2011; cho vay ngành lương thực 15.887 tỷ đồng, tăng 1.890 tỷ đồng (13,5%); cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê  9.917 tỷ đồng, tăng 1.359 tỷ đồng (15,9%); cho vay chăn nuôi 59.412 tỷ đồng, tăng 12.161 tỷ đồng (25,7%)…

Như vậy, năm 2012, dư nợ cho vay của Agribank đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, tập trung vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn và thực hiện các chương trình của Chính phủ, NHNN. Dư nợ cho vay ở hầu hết các khu vực đều tăng trưởng tốt, Khu 4 cũ tăng cao nhất đạt 19,2%, các khu vực còn lại tăng 5,5% - 16,6%...

Theo NHNN, trong năm 2012, tín dụng nông nghiệp nông thôn trong toàn hệ thống có tốc độ tăng khá cao khoảng 8%, chỉ đứng sau tín dụng xuất khẩu tăng khoảng 14%. Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho biết: Năm 2012 tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản cả nước 27,5 tỷ USD, tăng 9,7% so với năm 2011 (gần 25 tỷ USD), chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước (khoảng 114,6 tỷ USD).

(HTH)