Dư nợ cho vay nông nghiệp của Agribank tăng 4,2%

Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), tính đến 31/5/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng này đạt 333.642 tỷ đồng, tăng 13.567 tỷ đồng (+4,2%) so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ gần 70% tổng dư nợ cho vay.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, dư nợ cho vay các chương trình tăng trưởng tốt là cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 25.617 tỷ đồng, tăng 1.686 tỷ đồng(+7,04%); cho vay lương thực đạt 16.424 tỷ đồng, tăng 538 tỷ đồng (+3,4%); cho vay chăn nuôi 63.764 tỷ đồng, tăng 4.352 tỷ đồng (+7,33%)...

Thời gian tới, Agribank sẽ tăng cường chỉ đạo, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất nhập khẩu; cho vay mua nhà ở xã hội theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tổ chức triển khai chương trình cho vay tái canh cây cà phê tại khu vực Tây Nguyên; cho vay liên kết trong lĩnh vực sản xuất thu mua chế biến thủy sản xuất khẩu.

(HTH)