Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank tăng 12,3%

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết: Tính đến hết tháng 8, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 359.474 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ gần 70,1% tổng dư nợ cho vay.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng 29.369 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53,6%/tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các chương trình tăng trưởng tốt: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 26.529 tỷ đồng, tăng 2.597 tỷ đồng; cho vay lương thực đạt 16.922 tỷ đồng, tăng 1.035 tỷ đồng; cho vay chăn nuôi 68.024 tỷ đồng, tăng 8.612 tỷ đồng...

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2013, Agribank cho biết sẽ tiếp tục tập trung mở rộng cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân; cho vay hộ sản suất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tiếp tục đôn đốc, giám sát triển khai các chương trình tín dụng: ưu đãi xuất nhập khẩu, mua nhà thu nhập thấp, liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm, tái canh cây cà phê... 

Cùng với đó, từ nay cho đến cuối năm, Agribank sẽ tiếp tục triển khai các chính sách tín dụng trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời, tiếp tục thực hiện giãn, hoãn nợ; giảm một phần lãi đối với những khoản nợ xấu…

Cho đến nay, sau 3 năm thực hiện Nghị định 41 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng cho nông nghiệp đã là 622.000 tỷ đồng, tăng 2,1 lần.   

(HTH)