Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn tăng 14,3%

Theo báo cáo của Agribank, tính đến hết tháng 10/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribnak đạt 365.815 tỷ đồng, tăng 45.740 tỷ đồng (tăng 14,3%), chiếm tỷ lệ 70,1% tổng dư nợ cho vay.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank): Dư nợ cho vay các chương trình tăng trưởng tốt: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 26.855 tỷ đồng, tăng 12,2%; cho vay lương thực đạt 16.421 tỷ đồng, tăng 3,4%; cho vay chăn nuôi 70.851 tỷ đồng, tăng 19,3%; cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê đạt 10.177 tỷ đồng, tăng 2,6%.

Trong những tháng cuối năm 2013, Agribank chủ động đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho chi nhánh tăng trưởng dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt cho vay chi phí sản xuất vụ Đông Xuân và các nhu cầu vốn cho vay sản xuất kinh doanh khác có hiệu quả, cho vay phục vụ tiêu dùng; đẩy mạnh các biện pháp tiếp cận mở rộng cho vay đối với xuất, nhập khẩu, tăng thu dịch vụ; Tiếp tục đôn đốc, giám sát triển khai các chương trình tín dụng như: Cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu, cho vay mua nhà dự án Agribank tài trợ, cho vay mua nhà thu nhập thấp, cho vay tiêu dùng, cho vay liên kết, cho vay tái canh cây cà phê... Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng cho nông nghiệp nông thôn tăng trưởng khá cao, dự kiến cả năm có thể lên tới 18%. 

(HTH)