Dư nợ tín dụng nông nghiệp của Agribank tăng 15,4%

Theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tính đến 30/11/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 370.287 tỷ đồng, tăng 49.378 tỷ đồng (tăng 15,4%) so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ 70,2% tổng dư nợ của Ngân hàng.

Dư nợ tín dụng nông nghiệp của Agribank tăng 15,4%.Dư nợ tín dụng nông nghiệp của Agribank tăng 15,4%.

Theo Agribank, các chương trình có tăng trưởng tín dụng tốt bao gồm: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 26.908 tỷ đồng, tăng 12,4%; cho vay lương thực đạt 16.382 tỷ đồng, tăng 3,1%; cho vay chăn nuôi 72.416 tỷ đồng, tăng 21,9%; cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê đạt 10.335 tỷ đồng, tăng 4,2%.

Trong tháng 12/2013, Agribank chủ động đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho các chi nhánh để tăng trưởng dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt cho vay chi phí sản xuất vụ Đông Xuân và các nhu cầu vốn cho vay sản xuất kinh doanh khác có hiệu quả, cho vay phục vụ tiêu dùng; đẩy mạnh các biện pháp tiếp cận mở rộng cho vay đối với xuất, nhập khẩu, tăng thu dịch vụ.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank cũng tiếp tục đôn đốc, giám sát triển khai các chương trình tín dụng khác như: Cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu, cho vay mua nhà dự án Agribank tài trợ, cho vay mua nhà thu nhập thấp, cho vay tiêu dùng, cho vay liên kết, cho vay tái canh cây cà phê...

(HTH)