Eximbank bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Eximbank vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Quyết, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Tổng Giám đốc Eximbank.

"Ghế nóng" TGĐ của Eximbank đã có chủ. Nguồn: Dân trí."Ghế nóng" TGĐ của Eximbank đã có chủ. Nguồn: Dân trí.

Eximbank sẽ trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi có quyết định chính thức. Được biết, ông Quyết sinh năm 1961, tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai và đã trải qua vị trí Giám đốc Vietcombank Biên Hòa trước khi trở thành thành viên Hội đồng quản trị Eximbank tại đại hội cổ đông bất thường ngày 15/12/2015.

Eximbank cũng cho biết ngân hàng ghi nhận đóng góp và miễn nhiệm chức danh Quyền tổng giám đốc đối với ông Trần Tấn Lộc và bổ nhiệm ông Lộc giữ chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực. Trước đó, ngày 10/12/2015 sau khi ông Phạm Hữu Phú từ chức tổng giám đốc, Eximbank đã bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm quyền Tổng giám đốc đến nay.

Ngày 29/3/2016 tới đây, Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Dự kiến nội dung đại hội gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016; báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; và một số nội dung khác.

(T.Ngà)