Giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng gói hỗ trợ nhà ở

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, tính đến 15/3/2014, các ngân hàng đã cam kết cho vay 3.048 khách hàng với tổng số tiền cam kết đạt 2.909 tỷ đồng; trong đó đã giải ngân cho 3.023 khách hàng với dư nợ cho vay đạt 1.322 tỷ đồng, tăng 64% so với 31/12/2013.

Giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng gói hỗ trợ nhà ở

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, ngày 15/5/2013 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN hướng dẫn 5 ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm NH Công thương, NH Nông nghiệp, NH Đầu tư & Phát triển, NH Ngoại thương và NH Phát triển Nhà ĐBSCL) thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở. Các NHTMNN được NHNN giao nhiệm vụ cho vay chương trình đã khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trong toàn hệ thống và đăng tải công khai trên website để người dân có thể nắm bắt được quy trình, thủ tục vay vốn.

NHNN luôn sẵn sàng đầy đủ nguồn vốn 30.000 tỷ với lãi suất cho vay thấp, thời hạn dài để đáp ứng nhu cầu cho vay chương trình của các ngân hàng. Còn các NHTMNN đã tích cực triển khai cho vay, tiếp cận các dự án của doanh nghiệp; tuy nhiên tốc độ giải ngân phụ thuộc vào tiến độ thi công cũng như khối lượng xây dựng của các dự án.

Về hành lang pháp lý, Bộ Xây dựng đã quy định về đối tượng và thủ tục xác định đối tượng đủ điều kiện vay vốn ngân hàng (như xác nhận về thực trạng nhà ở, đóng bảo hiểm xã hội…) tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013.

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, tính đến 15/3/2014, các ngân hàng đã cam kết cho vay 3.048 khách hàng với tổng số tiền cam kết đạt 2.909 tỷ đồng; trong đó đã giải ngân cho 3.023 khách hàng với dư nợ cho vay đạt 1.322 tỷ đồng, tăng 64% so với 31/12/2013. Trong đó, cam kết cho vay 3.030 khách hàng cá nhân với số tiền là 1.134 tỷ đồng; trong đó, đã giải ngân theo tiến độ cho 3.011 khách hàng với dư nợ 731 tỷ đồng.

Với khách hàng doanh nghiệp, hiện nay, NHNN đã xác nhận đăng ký của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được ký hợp đồng tín dụng với 18 doanh nghiệp (20 dự án) với số tiền cam kết giải ngân từ nguồn tái cấp vốn của NHNN là 1.775 tỷ, chiếm tỷ trọng 19,7% tổng nguồn vốn hỗ trợ nhà ở dành cho doanh nghiệp, trong đó đã giải ngân cho 12 doanh nghiệp (13 dự án) với số tiền là 591 tỷ đồng.

Cần tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, NHNN luôn theo dõi và kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ bằng các biện pháp như giảm lãi suất cho vay từ 6%/năm xuống 5%/năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân giảm chi phí đầu tư, chi lãi vay. Đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo các NHTM Nhà nước tích cực triển khai cho vay, đồng thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình cho vay để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra còn nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh một số nội dung được quy định trong Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn của chương trình, cụ thể như: kéo dài thời gian hỗ trợ từ 10 năm lên 15 năm, mở rộng các đối tượng được vay vốn hỗ trợ, bổ sung thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần có nhu cầu tham gia chương trình để đẩy mạnh việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở…;

Tuy nhiên, đây là chương trình có quy mô lớn và thời hạn dài, chưa có tiền lệ, vì vậy khi triển khai còn gặp một số khó khăn vướng mắc khiến tiến độ chương trình chưa đáp ứng được kỳ vọng của xã hội. Điển hình như mục tiêu của chương trình nhằm tạo điều kiện để những người thu nhập thấp, trung bình trong xã hội có cơ hội có một chỗ ở phù hợp, song thực tế nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có quy mô dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 tại các địa phương còn khan hiếm, chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Bên cạnh đó, dù Bộ Xây dựng đã đưa ra danh mục 81 dự án được vay vốn theo gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ nhưng nhiều dự án trong số 81 dự án trong danh mục do Bộ Xây dựng công bố vẫn chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý (ví dụ như thủ tục chuyển đổi công năng từ dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội, thủ tục cấp giấy phép xây dựng…) dẫn đến các ngân hàng không thể ký hợp đồng và giải ngân đối với các dự án này.

Chính vì thế, trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ ngành, địa phương kịp thời nắm bắt và xử lý những khó khăn vướng mắc nhằm đẩy mạnh tiến độ cho vay đáp ứng kỳ vọng của xã hội.

Về phía các địa phương, cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án để tăng nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có quy mô dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 để đáp ứng nhu cầu cho các cá nhân đủ điều kiện vay mua, thuê, thuê mua nhà theo chương trình hỗ trợ nhà ở.

(T.Hương)