Giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt 18.425 tỷ đồng/ngày

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, trong tuần từ 2/11 đến 6/11, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VNĐ đạt xấp xỉ 92.124 tỷ đồng, bình quân 18.425 tỷ đồng/ngày.  

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo NHNN, xét về doanh số giao dịch, nếu so với tuần từ ngày 26/10 đến 30/10, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VNĐ tuần từ 2/11 đến 6/11 giảm 50.309 tỷ đồng, bằng USD quy đổi ra VNĐ đạt 48.460 tỷ đồng (bình quân khoảng 9.692 tỷ đồng/ngày), tăng 4.819 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VNĐ chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 01 tuần (chiếm 39%) và qua đêm (chiếm 29% tổng doanh số giao dịch VNĐ). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 57% và 25% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Xét về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VNĐ: So với tuần từ 26/10 - 30/10/2015, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng đổi chiều, tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt từ 01 tháng trở xuống trừ kỳ hạn 2 tuần. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt đến mức 2%/năm, 2,19%/năm và 3,45%/năm. Trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần giảm còn 2,48%/năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần từ 26/10 - 30/10/2015, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm vẫn dừng ở mức 0,16%/năm. Tuy nhiên, ở các kỳ hạn giao dịch chủ chốt còn lại từ 1 tháng trở xuống, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng tăng giảm trái chiều. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng tăng 0,24%/năm.

NHNN cũng cho biết, lãi suất huy động bằng VNĐ tiếp tục ổn định. Trong tuần, có một vài ngân hàng điều chỉnh tăng, giảm nhẹ lãi suất huy động. Hiện, mặt bằng lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Lãi suất huy động bằng USD: Hiện nay lãi suất huy động USD của TCTD phổ biến ở mức 0,25%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và 0%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.

Lãi suất cho vay bằng VNĐ cũng ổn định. Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD tiếp tục ổn định, hiện phổ biến ở mức 3-6,7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-5,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,7%/năm.

(T.N)