Giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tăng hơn 26.000 tỷ đồng

Theo thống kê của NHNN Việt Nam, trong tuần từ 9-13/11, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 118.280 tỷ đồng (bình quân 23.656 tỷ đồng/ngày), tăng 26.155 tỷ đồng so với tuần từ 2 - 6/11.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tuy nhiên doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND chỉ đạt 45.921 tỷ đồng (bình quân khoảng 9.184 tỷ đồng/ngày), giảm 2.539 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 01 tuần (chiếm 38%) và qua đêm (chiếm 30% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 55% và 22% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Về lãi suất giao dịch bằng VND, so với tuần trước đó lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 01 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần tăng lần lượt đến mức 2,06%/năm và 2,34%/năm. Trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng vẫn giữ ở mức 3,45%/năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần từ 02/11 - 06/11/2015, lãi suất bình quân kỳ hạn 01 tuần không thay đổi (0,2%/năm), tuy nhiên ở các kỳ hạn chủ chốt còn lại lãi suất bình quân biến động trái chiều. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 02 tuần tăng lần lượt là 0,01%/năm và 0,02%/năm, trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn 01 tháng giảm 0,25 %/năm.

Dưới đây là lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng ở các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 09/11 - 13/11/2015:Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

2,06

2,34

2,65

3,45

4,53

4,53

-

USD

0,17

0,20

0,27

0,35

0,62

1,95

-

(T.Ngà)