Giao dịch VND liên ngân hàng: Chủ yếu là kỳ hạn qua đêm

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ từ 30/12/2013 - 3/01/2014 bằng VND đạt xấp xỉ 110.689 tỷ đồng, bình quân khoảng 27.672 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 59.946 tỷ đồng, bình quân khoảng 14.986 tỷ đồng/ngày.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 40% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 31%) và 2 tuần (chiếm 10%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với tỷ trọng lần lượt chiếm 60%, 13% và 8% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND có xu hướng giảm đặc biệt là các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng với mức giảm lần lượt là 0,99%, 0,67% và 0,61%/năm. Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường ổn định ở kỳ hạn qua đêm (0,18%/năm) nhưng lại giảm ở kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng.

Trong tuần qua, thị trường ngoại hối tiếp tục diễn biến ổn định, tỷ giá giao dịch trên thị trường trong xu hướng giảm. Thanh khoản của thị trường tốt. Thời điểm cuối tuần, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 21.075/ 21.115 VND/USD.

(HTH)