Giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn về Giao dịch với Bên liên quan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Công ty Tài chính Phát triển Hà Lan (FMO) và Quỹ đầu tư Dragon Capital tại Việt Nam (DCG) vừa tổ chức hội thảo giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn về Giao dịch với Bên liên quan dành cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.

Ông Phạm Huyền Anh – Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN phát biểu tại hội thảo. Nguồn: Website Ngân hàng Nhà nước.Ông Phạm Huyền Anh – Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN phát biểu tại hội thảo. Nguồn: Website Ngân hàng Nhà nước.

Trong khu vực ngân hàng Việt Nam hiện nay, các giao dịch bên liên quan – các hợp đồng kinh tế hay các giao dịch khác giữa hai bên có kết nối với nhau bởi một mối quan hệ đặc biệt nhất định phát sinh từ trước khi tiến hành giao dịch – khá phổ biến và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ bê bối trong ngành tài chính gần đây.

Ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN cho biết trong những năm qua, mặc dù NHNN đã có những nỗ lực đáng kể nhằm đưa các nguyên tắc quản trị ngân hàng vào hệ thống khuôn khổ pháp lý và quy định trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, những tồn tại trong quản trị ngân hàng vẫn đòi hỏi phải liên tục khắc phục, trong đó, bên cạnh việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, có việc ban hành các hướng dẫn về thông lệ quốc tế tốt nhất trong quản trị ngân hàng, từng bước đưa hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế, mà trước mắt là các chuẩn mực của Hiệp ước Basel II. Cuốn Sổ tay Hướng dẫn về giao dịch với bên liên quan dành cho các NHTM Việt Nam đã cung cấp các hướng dẫn trên cơ sở các thông lệ quốc tế tốt nhất về giao dịch giữa các bên liên quan, quản lý xung đột lợi ích, là một vấn đề rất quan trọng trong quản trị ngân hàng.

Bà Nguyễn Nguyệt Anh, Chuyên gia của IFC về quản trị công ty cho rằng, giao dịch bên liên quan luôn được xem là tình huống có khả năng dẫn đến xung đột lợi ích nên cần phải được xem xét chặt chẽ. Các NHTM cần soạn thảo chính sách giao dịch bên liên quan như một phần nằm trong khung chính sách quản trị doanh nghiệp của mình.

Còn ông Marnix Monsfort, Giám đốc Tài chính Khu vực châu Á của FMO nhấn mạnh: "Các giao dịch với bên liên quan, nếu không được thực hiện trên nguyên tắc thị trường, sẽ là nguy cơ đe dọa ngành tài chính ở rất nhiều nước, không chỉ riêng Việt Nam. Các NHTM cần phải đảm bảo rằng tất cả các giao dịch bên liên quan không được thực hiện với các điều khoản và điều kiện ưu đãi  hơn so với các giao dịch với các bên không liên quan trong các trường hợp tương tự".

Vì thế, mục tiêu của cuốn sổ tay Hướng dẫn về giao dịch với bên liên quan dành cho các NHTM Việt Nam là hướng dẫn các NHTM nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát giao dịch bên liên quan, đồng thời tăng tính minh bạch của các giao dịch bên liên quan. Bên cạnh đó, ấn phẩm cũng cung cấp cho hội đồng quản trị và ban giám đốc của các ngân hàng các tham khảo về những thông lệ tốt nhất và các ví dụ cụ thể về thực thi các giao dịch bên liên quan để có thể áp dụng triển khai một cách dễ dàng và hiệu quả.

(T.Ngà)