GP Bank được mua, bán trái phiếu Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Dầu Khí Toàn Cầu (GP Bank).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định bổ sung nội dung hoạt động “Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp” vào Giấy phép hoạt động số 0043/NH-GP ngày 13/11/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu.

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan đối với nội dung được bổ sung.

Quyết định trên của NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0043/NH-GP ngày 13/11/1993 do NHNN cấp.

(T.N)