Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 0,5%

Ước tính tháng 07/2014, tổng dư nợ cho vay tại Hà Nội đạt gần 927 nghìn tỷ đồng - tăng 0,5% so tháng trước và giảm 2% so tháng 12/2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong tháng 07/2014 ước tính đạt gần 1.140 nghìn tỷ đồng - tăng 2,7% so tháng trước và tăng 8,9% so với tháng 12/2013. Trong đó, tiền gửi tăng 3,1% so tháng trước và tăng 7,6% so với tháng 12/2013. Tiền gửi tiết kiệm tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 2,2% so với tháng 12/2013, tiền gửi thanh toán tăng lần lượt là 4,9% và 11,6%. Phát hành giấy tờ có giá giảm 5,5% so với tháng trước và tăng 48,2% so với tháng 12/2013.

Tổng dư nợ cho vay ước tính tháng 07/2014 gần 927 nghìn tỷ đồng - tăng 0,5% so tháng trước và giảm 2% so tháng 12/2013, trong đó dư nợ ngắn hạn giảm 1,3% và giảm 8,3%, dư nợ trung và dài hạn tăng 4,1% và 12,1%.

Có thể thấy, tăng trưởng tín dụng trong tháng 7 này của Hà Nội thấp hơn nhiều so với mức tăng của tháng 6. Trong tháng 6/2014, số liệu của cục thống kê Hà Nội cho biết tín dụng của các TCTD trên địa bàn tăng 2% so với tháng 5. Cụ thể, ước đến cuối tháng 6 năm 2014, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.172 nghìn tỷ đồng - tăng 2% so cuối tháng trước và tăng 12% so cuối năm 2013. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 0,9% so với cuối tháng trước và tăng 4,6% so với cuối năm 2013, tiền gửi thanh toán tăng 1,3% so với cuối tháng trước và tăng 7,6% so với cuối năm 2013. 

Tổng dư nợ cho vay tháng 06 năm 2014 đạt 967,8 nghìn tỷ đồng - tăng 1,6% so với cuối tháng trước và tăng 2,4% so với cuối năm 2013, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 1,6% và giảm 0,7%, dư nợ trung và dài hạn tăng 1,7% và tăng 9,3%.

(HTH)