Hà Nội: Tín dụng năm 2016 tăng 19,4%

(eFinance Online) - Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, tính chung 12 tháng năm 2016, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt 16.113 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so cùng kỳ.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong tháng 12 ước đạt 1.689 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so tháng trước và tăng 14,6% so với tháng 12 năm trước.  Trong tổng nguồn vốn, huy động tiền gửi đạt 1.577 nghìn tỷ đồng, chiếm 93,4% trong tổng nguồn vốn huy động, trong đó tiền gửi bằng VNĐ đạt 1.286 nghìn tỷ, tăng 3,7% và tăng 16,7%; phát hành giấy tờ có giá đạt 112 nghìn tỷ đồng, góp 6,6% vào tổng nguồn vốn.

Tính chung 12 tháng, nguồn vốn huy động ước đạt 18.333 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so năm 2015. Trong đó, tiền gửi đạt 17.205 nghìn tỷ đồng, chiếm 93,8% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 14,9% so năm 2015 (tiền gửi bằng đồng Việt Nam đạt 13.938 nghìn tỷ, tăng 17%); phát hành giấy tờ có giá đạt 1.128 nghìn tỷ, tăng 51,5%.

Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ trên địa bàn thành phố tháng 12 ước đạt 1.463 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so tháng trước và 18,2 so cùng kỳ. Tính chung 12 tháng, tổng dư nợ trên địa bàn đạt 16.113 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so cùng kỳ.

(P.V)