HSBC Việt Nam được tăng vốn điều lệ lên 7.528 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 962/QĐ-NHNN về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC (Việt Nam).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc thay đổi mức vốn điều lệ ghi trong Giấy phép của Ngân hàng HSBC Việt Nam từ 3.000 tỷ đồng thành 7.528 tỷ đồng.

NHNN yêu cầu HSBC Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc sửa đổi, đăng ký điều lệ, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố nội dung thay đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

(HTH)