HSBC Việt Nam tăng vốn điều lệ lên hơn 7.500 tỷ đồng

Ngày 17/3, NHNN Việt Nam đã có văn bản số 1600/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của HSBC Việt Nam. Theo đó, NHNN chấp thuận việc HSBC Việt Nam tăng vốn điều lệ từ 3000 tỷ đồng lên 7.528 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

NHNN yêu cầu HSBC Việt Nam xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu NHNN giao. Đồng thời thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, HSBC Việt Nam có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN gồm: Văn bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên HSBC Việt Nam báo cáo về kết quả thực hiện việc thay đổi mức vốn điều kệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi; Các tài liệu, chứng từ chứng minh việc tăng vốn điều lệ của HSBC Việt Nam đã hoàn tất.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(HTH)